SVA IZDANJA

2020, broj 2 | decembar 2020.

ČLANCI

Jöerg Schwarz, Borut Mikulec, Uloga organizacija u profesionalizaciji nastavnika u obrazovanju odraslih u Nemačkoj i Sloveniji

Shalini Singh, Mario Molina-Naar, Søren Ehlers, Politike za profesionalizaciju učenja i obrazovanja odraslih: uporedna studija iz Indije, Kolumbije i Danske

Jessica Kleinschmidt, Jörg Schwarz, Kadine Lucas, Reinis Upenieks, Adeniyi Adaramola, Profesionalizacija kroz dalje obrazovanje? Međunarodno poređenje neformalnih obrazovnih programa za nastavnike u obrazovanju odraslih

Natália Alves, Sabine Schmidt-Lauff, Catarina Doutor, Lucas Campos, Konteksti priznavanja prethodnog učenja: komparativna studija inicijativa za priznavanje prethodnog učenja u Brazilu, Portugaliji i Nemačkoj

Meta Furlan, Transformativno učenje starijih ljudi u okviru projektne grupe

Milica Marušić Jablanović, Jelena Stanišić, Predviđanje ekološkog aktivizma – uloga znanja, stavova, afekta i ponašanja

Biljana Lungulov, Jovana Milutinović, Aleksandra Anđelković, Inventar perspektiva o nastavi (TPI): validacija i mogućnosti primene skale u Srbiji

Rajka Đević, Milja Vujačić, Iskustva učitelja u toku usavršavanja uz podršku facilitatora

2020, broj 1 | jun 2020.

ČLANCI

Balázs Németh, Ola Issa, Farah Diba, Sir Alan Tuckett, Gradovi i zajednice koji uče: analiziranje kontekstualnih faktora i njihovog uticaja na učenje odraslih i celoživotno učenje u urbanim okruženjima

Tadej Košmerl, Marta Gontarska, Yeonjoo Kim, Paula Cristina E. Guimarães, Kako odložiti „jecaj“ pred kraj: učenje i obrazovanje odraslih s ciljem održivog razvoja u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima u Poljskoj, Portugaliji i Sloveniji

Vanna Boffo, Letizia Gamberi, Hyejeen Lim, Noor Aisha, Preduzetničko obrazovanje u celom svetu: moguće poređenje

Debora Daddi, Vanna Boffo, Debahash Buragohain, Tobi Charles Iyaomolere, Programi i metode za razvoj preduzetničkih veština u domenu visokog obrazovanja

Hajdana Glomazić, Isidora Ljumović, Krsto Jakšić, Uloga formalnog obrazovanja za preduzetništvo u kreiranju nove generacije preduzetnika

Attila Károly Molnár, Mária Kraiciné Szokoly, Andragogija u zatvoru ili prilike za učenje u mađarskim zatvorima

Ana Kuzmanović Jovanović, Akademsko pisanje iz perspektive kritičke pedagogije: vid otpora neoliberalnoj ideologiji u visokom obrazovanju

Bojan Ljujić, Mirjana Senić Ružić, Studenti kao kreatori obrazovnog sadržaja u onlajn obrazovanju odraslih

Bojana Trivunović, Olivera Gajić, Primena koncepta BYOD – Bring Your Own Device (Donesi svoj sopstveni uređaj) u industriji i obrazovanju – implikacije za promenu prakse univerziteta

2019, broj 1 | jun 2019.